Säkerhet när man arbetar i känsliga branscher

Om man driver ett eget företag kan det såklart kännas känsligt om någon skulle komma över bilder, bokföring eller liknande. Men om man arbetar på sjukhus, inom en advokatbyrå, med skulder, lån eller liknande finns det betydligt känsligare uppgifter som kan hamna i fel händer.

Vilka branscher är känsliga?

Bland känsliga brancher kan man till exempel nämna just sjukhus och vårdmottagningar. Även andra kliniker inom plastikkirurgi, psykoterapi och liknande hanterar känsliga uppgifter. I stort sett alla branscher som hanterar material som inte alla bör ha tillgång till, eller där tillgång till materialet kan skada Sverige eller andra personer bör räknas som känsliga. Då krävs det också lite högre säkerhetstänk.

Datorsäkerhet inom känslig bransch

Om man arbetar med känsliga uppgifter säger det sig självt att man inte kan hantera sin dator på samma sätt som man kan med hemdatorn. Om den egna datorn drabbas av ett virus så att en persons privata uppgifter kommer ut är det illa, men om ett helt sjukhus uppgifter om patienter, betalade fakturor, adresser, sjukdomar med mera skulle hamna fel är det katastrof.

Det finns därför regler kring datasäkerhet inom alla känsliga branscher och det ska också finnas ett dataskyddsombud hos alla företag som hanterar personuppgifter. Om något sker ska en rapport genast upprättas och man kan också behöva göra en anmälan om händelsen till datainspektionen samt till andra myndigheter. Dessutom ska alla som kan riskera att bli drabbade kontaktas.

Olämpligt beteende

Det finns en hel del saker som är olämpliga att göra om man hanterar känsliga uppgifter i mobil, dator eller i pappersformat. När det gäller tekniska enheter bör man inte spela onlinespel, använda pornografi eller ladda ner saker från icke trovärdiga källor. Dessutom ska enheten alltid vara låst. Har man uppgifter på papper måste man också tänka på att papprena förvaras säkert och vid behov förstörs på ett säkert sätt.