Försäkringsrätt och riskhantering - försäkringens historia

I ett historiskt perspektiv har försäkring eller riskhantering har länge stått i samhällets fokus. För länge sedan fanns en slags försäkring på land med kamelkaravaner cirka 2000 år f.v.t. Sen kom sjölånet som finns än idag. Sociala trygghetsaspekter motiverar ett försäkringsrättsligt skydd för medborgarna i ett samhälle. Även om försäkringsbolaget har produktfrihet gällande försäkringsprodukterna, dvs. vad de vill försäkra, så råder å de andra sidan en kontraheringsplikt i betydelsen att försäkringsbolaget inte får neka något utan vidare att teckna försäkring.

Försäkringsbolaget har ofta ett överläge sett från flera perspektiv. Inte minst har de duktiga jurister på sin sida!

Försäkringsbolagen är ofta i överläge gentemot i varje fall konsumenterna. Försäkringen är i detta perspektiv också tvingande till konsumentens fördel i linje med det konsumentvänliga synsätt som präglar civilrättens områden med avtalslagen, konsumentköplagen, distans- och hemavtalslagen osv. Konsumenten har flera livlinor mot den större aktören försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget är:

  1. i ett ekonomiskt överläge,
  2. ofta mer sakkunniga än försäkringstagaren,
  3. försäkringsvillkoren är ofta krångliga och snåriga och
  4. det är försäkringsbolaget som från första början formulerat villkoren (man få ju sällan vara med och påverka innehållet i försäkringsvillkor)

Försäkringen har därför gjorts tvingande till försäkringstagaren eller den försäkrades förmån. Företagsförsäkringen har dock indispositiva moment även om den stärktes i och med den nya försäkringsavtalslagen. Flera andra punkter, som vi inte ska gå in på i detta inlägg, har stärkts sen den gamla försäkringsavtalslagen som gällt sedan år 1927.

Ersättning vid skada från försäkringen - försäkringsavtal - försäkringsjuridik

Försäkringsbolagen har formulerat försäkringsvillkoren, redan där är motparten i underläge. Att försäkringsvillkoren dessutom har en rad undantag som, om de aktualiserats, gör att försäkringsersättningen reduceras. Ersättningen kan till och med utebli om något väsentligt undantag gjorts gällande. 

Free business joomla templates