Offentliga upphandlingar blir allt viktigare - lägg anbud på 700 miljarder per år

Offentlig upphandling blir allt viktigare. I Sverige upphandlas det offentligt varje år för cirka 700 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar. Det upphandlas tjänster, produkter och entreprenader. Kort och gott kan man säga att det är den dagliga skötselns av samhällets som upphandlas offentligt för att vårda konkurrensen på den offentliga marknaden. För att undvika svågerpolitik, dvs. att man gynnar sina vänner eller affärspartners i syfte att uppnå en egen vinst eller att gynnas genom den skapade kontakten osv., så måste man enligt lagen om offentlig upphandling upphandla tjänster enligt svensk lag som numera bygger på ett EU-direktiv.

Offentlig upphandling är som synes till för att förhindra korruption och våra konkurrensen på den offentliga marknaden. Särskilt som ett led i EU-gemenskapen och den fria rörligheten av varor, produkter och tjänster över gränserna.

Lägga anbud - anbudsskrivning, bevaka upphandlingar 

Alla har möjlighet att lägga anbudoffentliga kontrakt. Svenska aktörer som vill upphandla offentligt liksom EU-medlemmar, som har samma rätt att vara med och lägga anbud på de offentliga kontrakten som vilka svenska aktörer som helst. Det ska råda neutralitet kring offentliga upphandlingar och reglerna är relativt omfattande, vad gäller överprövning av tilldelningsbeslut om någon anser ett kontrakt blivit felaktigt tilldelat. Hela anbudsprocessen får i många fall göras om vilket kostar samtliga medverkande stora administrativa utgifter för anbudsskrivandet.

Kontrakt med det offentliga | Ramavtal 

Som regel är det lägsta pris och i övrigt uppfyllda skakrav som vinner anbudet. Vid sidan av detta finns de reserverade kontrakten som inte riktigt blivit verklighet ännu. Vi kanske får se ett sådant där närmsta åren där sociala och miljöaspekter får allt större betydelse i offentliga upphandlingar. Lägsta pris eller lägsta totala anbudskostnad.

Free business joomla templates