Försäkringsrätt och riskhantering - försäkringens historia

I ett historiskt perspektiv har försäkring eller riskhantering har länge stått i samhällets fokus. För länge sedan fanns en slags försäkring på land med kamelkaravaner cirka 2000 år f.v.t. Sen kom sjölånet som finns än idag. Sociala trygghetsaspekter motiverar ett försäkringsrättsligt skydd för medborgarna i ett samhälle. Även om försäkringsbolaget har produktfrihet gällande försäkringsprodukterna, dvs. vad de vill försäkra, så råder å de andra sidan en kontraheringsplikt i betydelsen att försäkringsbolaget inte får neka något utan vidare att teckna försäkring.

Försäkringsbolaget har ofta ett överläge sett från flera perspektiv. Inte minst har de duktiga jurister på sin sida!

Försäkringsbolagen är ofta i överläge gentemot i varje fall konsumenterna. Försäkringen är i detta perspektiv också tvingande till konsumentens fördel i linje med det konsumentvänliga synsätt som präglar civilrättens områden med avtalslagen, konsumentköplagen, distans- och hemavtalslagen osv. Konsumenten har flera livlinor mot den större aktören försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget är:

  1. i ett ekonomiskt överläge,
  2. ofta mer sakkunniga än försäkringstagaren,
  3. försäkringsvillkoren är ofta krångliga och snåriga och
  4. det är försäkringsbolaget som från första början formulerat villkoren (man få ju sällan vara med och påverka innehållet i försäkringsvillkor)

Försäkringen har därför gjorts tvingande till försäkringstagaren eller den försäkrades förmån. Företagsförsäkringen har dock indispositiva moment även om den stärktes i och med den nya försäkringsavtalslagen. Flera andra punkter, som vi inte ska gå in på i detta inlägg, har stärkts sen den gamla försäkringsavtalslagen som gällt sedan år 1927.

Ersättning vid skada från försäkringen - försäkringsavtal - försäkringsjuridik

Försäkringsbolagen har formulerat försäkringsvillkoren, redan där är motparten i underläge. Att försäkringsvillkoren dessutom har en rad undantag som, om de aktualiserats, gör att försäkringsersättningen reduceras. Ersättningen kan till och med utebli om något väsentligt undantag gjorts gällande. 

Offentliga upphandlingar blir allt viktigare - lägg anbud på 700 miljarder per år

Offentlig upphandling blir allt viktigare. I Sverige upphandlas det offentligt varje år för cirka 700 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar. Det upphandlas tjänster, produkter och entreprenader. Kort och gott kan man säga att det är den dagliga skötselns av samhällets som upphandlas offentligt för att vårda konkurrensen på den offentliga marknaden. För att undvika svågerpolitik, dvs. att man gynnar sina vänner eller affärspartners i syfte att uppnå en egen vinst eller att gynnas genom den skapade kontakten osv., så måste man enligt lagen om offentlig upphandling upphandla tjänster enligt svensk lag som numera bygger på ett EU-direktiv.

Offentlig upphandling är som synes till för att förhindra korruption och våra konkurrensen på den offentliga marknaden. Särskilt som ett led i EU-gemenskapen och den fria rörligheten av varor, produkter och tjänster över gränserna.

Lägga anbud - anbudsskrivning, bevaka upphandlingar 

Alla har möjlighet att lägga anbudoffentliga kontrakt. Svenska aktörer som vill upphandla offentligt liksom EU-medlemmar, som har samma rätt att vara med och lägga anbud på de offentliga kontrakten som vilka svenska aktörer som helst. Det ska råda neutralitet kring offentliga upphandlingar och reglerna är relativt omfattande, vad gäller överprövning av tilldelningsbeslut om någon anser ett kontrakt blivit felaktigt tilldelat. Hela anbudsprocessen får i många fall göras om vilket kostar samtliga medverkande stora administrativa utgifter för anbudsskrivandet.

Kontrakt med det offentliga | Ramavtal 

Som regel är det lägsta pris och i övrigt uppfyllda skakrav som vinner anbudet. Vid sidan av detta finns de reserverade kontrakten som inte riktigt blivit verklighet ännu. Vi kanske får se ett sådant där närmsta åren där sociala och miljöaspekter får allt större betydelse i offentliga upphandlingar. Lägsta pris eller lägsta totala anbudskostnad.

Juridik-blogg - iPhone och försäkringsbedrägerierna - 2012-09-07

Den 12 september (2012) annonserar Apple realeasedatumet för nya iPhone 5-modellen. Releasen innebär stora ekonomiska intäkter för Apple som i dagarna dessutom blev världens högst värderade börsbolag genom tiderna. Iphone5-realeasen påverkar även försäkingsbolagen eftersom stölderna av iphonetelefoner ökar varje gång en ny modell släpps på marknaden. Stölderna ökar särskilt på Östermalm i Stockholm med flera hundra procent. Flera slutsatser kan dras om varför det är så här. Men många av dessa fall är givetvis försäkringsbedrägerier. Bedrägerierna är så pass omfattande att försäkringsbolagen vstår med försäkringsbörsen öppen. Det är av praktiska skäl inte möjligt att utreda dessa förmodade bedrägerier och man uppdaterar hellre Östermalm med nya iPhonetelefoner. Trots att försäkringsfall inte inträffat.

Trenden med stulna telefoner är ny och kom i samband med iPhonemodellerna släpptes på marknaden. En produkt försäkringsbolagen kanske hade undantagit försäkringen med facit i hand. Det är möjligt att premien för att försäkra sin iPhonetelefon i framtiden kommer att höjas väsentligt om denna utveckling fortsätter. Även om svinnet pulveriseras på försäkringskollektivet. Har du fått problem med försäkringsbolaget? Klicka här!

Jesper Andersson

 

Free business joomla templates