Arvode - Juridiska uppdrag

Privatperson

Timkostnad, / timme         (inkl. moms)                        1 654 kr*

Reseersättning deb. / mil                                                 30 kr

 

Företag

Timkostnad, / timme         (exkl. moms)                        1595 kr*

Reseersättning deb. / mil                                                 30 kr

 

 

 

 

Arvode, Notarius Publicus*

Notarius Publicus i Eda, Charlottenberg.

Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster.


(Alla priser inkl. moms)

Legalisering av en namnteckning på ett dokument                     300 kr

Legalisering av två namnteckningar på ett dokument                             350 kr

Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument  450 kr

Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 500 kr

Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original)                        300 kr

Intygande / Affidavit                                                                          500 kr

Apostille                                                                                           350 kr

Apostille och legalisering                                                                      450 kr

 

* Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme i enlighet med var tids gällande

rättshjälpstaxa.

** Vid förrättningar utanför kontoret tillkommer även milersättning i enlighet med

våra arvoden inom juridik.

För övriga prisuppgifter som faller inom Notarius Publicus arbete ber vi Er att

vänligen kontakta oss.

 

Vi tar inte emot kortbetalning utan betalningen skall ske med kontanter vid

tjänsteutövande av Notarius Publicus.

 

I anledning av arbeten som faller inom Notarius Publicus verksamhet

faktureras endast företag och inte privatpersoner.

 

 

Arvode: Domstol, Rättshjälp & Rättskydd*

Timkostnad / timme    (1 323 kr exkl. moms)                       1 654 kr

Tidsspillan  / timme (mellan kl. 08.00 – 18.00) (1 140 kl exkl. moms) 1 425 kr

Tidsspillan / övrig tid                  (735 kr exkl. moms)                          919 kr

Reseersättning deb. / mil                                                                   30 kr

 

 

Se våra allmänna villkor också gällande för FjS

Free business joomla templates