Söker du affärsjurist | juristbyrå på Söder, Norrmalm eller Östermalm

Söker du en advokat eller en affärsjurist i Stockholm eller behöver du Notarius Publicus tjänster kan du få kontakt genom  www.jurister.info - Sveriges advokater och jurister och www.eclaw.se - EC Juristbyrå i Charlottenberg eller andra juristbyråer. En advokat kan bland annat vara offentlig försvarare i brottmål, vara konkursförvaltare och även utföra några andra tjänster som endast någon med advokat-titeln får utföra. Notarius Publicus i sin tur får utföra rättshandlingar som en advokat inte får. Juristbyråer och advokatbyråer i övrigt mångt och mycket samma arbetsuppgifter och inte sällan är kanske en affärsjurist bättre lämpad för just det uppdraget.

Affärsjuristen och advokaten

En affärsjurist eller en advokat är specialiserad på civilrättens område och arbetar med rättsområden som arbetsrätt, familjerätt, arvsrätt, bolags- och obeståndsrätt, köprätt, avtalsrätt, försäkringsrätt m.m. Affärsjurister biträder även sina klienter i civilrättsliga förhandlingar och tvister av olika slag. En affärsjurist upprättar även avtal och mer omfattande kontrakt och avtalsstrukturer åt företag eller kvalitetssäkra verksamheten på andra sätt. En jurist kan rättshistoria och rättsdogmatikens grundpelare och utifrån de utreder juristerna och löser juridiska problem. Kontakta en juristbyrå nära dig.

 

 

sajtkatalogen.se

Free business joomla templates