Jesper K. Andersson

Mitt intresse för juridik började lite slumpvis när jag skulle komplettera mina studier i sociologi och statsvetenskap med en översiktskurs i handelsrätt. Jag insåg ganska snart att det var juridik jag ville jobba med. Jag har idag dubbla examen i juridik med en magisterexamen i rättsvetenskap och en kandidatexamen i handelsrätt med inriktning mot försäkringsavtalsrätt.

I mitt arbete på EC Juristkonsult har jag hand om både privaträttsliga och affärsrättsliga ärenden. Jag arbetar bland annat med sak- och skadefrågor som ofta hamnar i det försäkringsrättsliga hägnet nära knutet till skadeståndsrätten. Jag har daglig kontakt med försäkringsbolag för mina huvudmäns räkning. Något som jag kommit att arbete med är också offentliga upphandlingar som jag administrerar åt företag som vill säkra upp sin verksamhet med ett ramavtal. En stor del av mitt arbete handlar således om att tolka och upprätta olika former av avtal och kontrakt.

Free business joomla templates